Publikácie

Periodické publikácie

Astronomický kalendár 2016 Kozmos

 

 

Neperiodické publikácie

Astronomická terminológiaStoročia astronómie v PrešoveVymaľuj si súhvezdia