Pozorovanie slnečnej fotosféry

Obálka Pozorovanie slnečnej fotosféryAutor: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.

Cena: 0,50 EUR (15.-Sk)

Publikácia slúži pozorovateľom Slnečnej fotosféry. Poskytuje základné údaje o Slnku, popisuje zloženie vnútra Slnka a slnečnej atmosféry. Ďalšia kapitola je venovaná slnečnej aktivite. Podstatná časť publikácie je venovaná popisu metód pozorovania slnečnej fotosféry dostupných aj pre amatérskych pozorovateľov.

Rok vydania: 1993

Vydavateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Ďalšie informácie: Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo alebo telefonicky: 035/7602484-6, 035/2451-109; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib@suh.sk