Profil verejného obstarávateľa

Slovenská ústredná hvezdáreň

Komárňanská 137

947 01 Hurbanovo

 

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.