Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Astrofoto

Podmienky súťaže Astrofoto 2018

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 41. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií:

1. Astronomické snímky – Astromaster Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

2. Astronomické snímky Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

3. Variácie na tému Obloha - Astromaster Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

4. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

Čítať ďalej: Podmienky súťaže Astrofoto 2018

Astrofoto 2017 - vyhodnotenie

Koncom marca tohto roka sa uskutočnilo vyhodnotenie fotografií 40. ročníka medzinárodnej súťaže Astrofoto. Tak ako po iné roky, porota sa stretla v priestoroch redakcie časopisu Kozmos, aby si jej členovia vzájomne vymenili dojmy z jednotlivých prác, ktoré zaslali súťažiaci a udelili ceny. V tomto ročníku rozhodovala iba štvorčlenná porota, pričom piaty člen poroty, ktorý sa nemohol osobne zúčastniť, poslal svoje hodnotenie mailom. Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 19 súťažiacich a zaslali spolu 89 prác.

Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, v štatúte 40. ročníka boli uvedené 4 súťažné kategórie. Základné tematické rozdelenie Astronomické snímky a Variácie na tému obloha zostalo zachované, aby však mali svoju šancu aj začínajúci resp. málo pokročilí astrofotografi, tak pre tých skúsených bola v tematických celkoch vytvorená kategória Astromaster.

 

Čítať ďalej: Astrofoto 2017 - vyhodnotenie

Astrofoto 2017 - prihlásení autori

Zoznam prihlásených autorov

 

1.

Samuel

Amrich

Košice

2.

Róbert

Barsa

Košice

3.

Michal

Bouček

Písek, ČR

4.

Gabriel

Dobranský

Michalovce

5.

Marián

Dujnič

Šenkvice

6.

František

Erben

Slovenský Grob

7.

Miroslav

Grnja

Bratislava

8.

Michaela

Haringová

Leopoldov

9.

Majo

Chudý

Vinohrady nad Váhom

10.

Peter

Iláš

Ovčiarsko, okr. Žilina

11.

Josef

Jira

Rokycany, ČR

12.

Peter

Jurista

Dražkovce

13.

Karol

Kenessy

Šamorín

14.

Leonard

Kukľa

Bardejov – Dlhá lúka

15.

Ľubomír

Leňko

Košice

16.

Marek

Mitter

Rimavská Sobota

17.

Peter

Pír

Láb

18.

Štefan

Šimon

Veľká nad Ipľom

19.

Peter

Valent

Santovka

Astrofoto 2016 - vyhodnotenie

V polovici apríla sa v redakcii Kozmosu zišla šesťčlenná porota zložená z profesionálnych fotografov, astronómov, grafikov a novinárov. Hodnotili 83 súťažných prác od 18. autorov a úloha to bola veru neľahká. Koľko ľudí, koľko profesií, toľko názorov a tak zasadnutie bolo tentokrát mimoriadne dlhé a miestami aj búrlivé. Každý prišiel s návrhom svojich favoritov, no tie sa niekedy značne rôznili a tak sa diskutovalo prečo áno a prečo nie... Jeden ocenil perfektné spracovanie, použitú techniku, ďalší mimoriadny nápad, no niekomu zase chýbala myšlienka či vadila nevhodná kompozícia. „Želiezka v ohni“ tu mali už skúsení astrofotografi vybavení skúsenosťami a kvalitnou technikou, no potešiteľná bola účasť aj nových autorov. Diskutovalo sa aj o zmene štatútu súťaže, aby bola zaujímavejšia pre širší aj mladší okruh záujemcov.

 

Čítať ďalej: Astrofoto 2016 - vyhodnotenie