Atlas Coeli Novus 2 000.0

Atlas Coeli Novus 2 000.0Autori: Hlad, O., Hovorka, F., Sojka, P., Weiselová, J.

Cena: 33,19 EUR (1000.- Sk)

Publikácia nadväzuje na tradíciu Bečvářovho Atlasu Coeli Skalnaté Pleso 1950.0 pripraveného v rokoch 1947 – 1948 na Skalnatom Plese a vydávaného v 50. a 60. rokoch v Československu a neskôr v USA. Na prípravu nového atlasu boli použité nové katalógy, ktoré poskytlo najmä Centre de donnés stellaires Observatoire de Strasbourg – ADC.

Atlas je vytlačený štvorfarebnou ofsetovou technológiou. Jednotlivé druhy objektov sú kvôli dosiahnutiu vyššej prehľadnosti a názornosti farebne rozlíšené. Celá hviezdna obloha je zobrazená na štyridsiatich stranách. Atlas obsahuje viac než 85 000 objektov: hviezdy do 8,3 magnitúdy, premenné hviezdy do jasnosti 8,3 magnitúdy v maxime, všetky novy a supernovy objavené do roku 1994, dvojice izofot Mliečnej cesty pre stredné a okrajové časti, galaxie do 13, 5 magnitúdy vrátane ich tvarov a orientácie, otvorené hviezdokopy do 12.0 magnitúdy, guľové hviezdokopy – 160 dobre dokumentovaných, planetárne hmloviny do 13.0 magnitúdy, difúzne hmloviny, reflexné hmloviny, zvyšky supernov, rádiové zdroje – výber najdôležitejších objektov. Mapy atlasu obsahujú súradnicové siete rovníkového súradnicového systému (rektascenzia, deklinácia) pre ekvinokcium 2 000.0 doplnené sieťami na interpoláciu v období od roku 1900 do 2050 (pre ekvinokciá 1900.0, 1950.0, 2050.0).

Atlas, na ktorého vydaní sa podieľala aj Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove bude na dlhý čas nepostrádateľnou pomôckou pre všetky inštitúcie a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú astronómiou.

Publikáciu vydalo nakladateľstvo a vydavateľstvo ETC Publishing Praha (1998) v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom hl. m. Prahy.