Numerické a štatistické metódy v astronómii

Obálka Numerické a štatistické metódy v astronómiiAutori: Teodor Pintér, Ladislav Kulčár

Cena: 8,30 EUR (250,- Sk)

Publikácia vznikla z aktuálnej potreby oboznámiť študentov študujúcich na Pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu astronómiu so základnými možnosťami širokého využitia matematických a štatistických metód k analýze astronomických pozorovaní, ktoré majú obyčajne charakter hromadných náhodných javov. Okrem toho, že je určená hlavne týmto študentom, s úspechom ju môžu využiť jednak študenti študujúci aj iné odvetvia ako astronómiu – napríklad geofyziku, meteorológiu, technické disciplíny, ale aj ekonómiu a príbuzné odbory.

Z hľadiska matematickej náročnosti je úroveň publikácie postavená tak, aby ju zvládol bez problémov každý absolvent gymnázia alebo strednej školy s maturitou. Niektoré časti publikácie sa úrovňou môžu porovnať s vysokoškolskou látkou, avšak bez ich dôslednej matematickej formulácii, odvodenia alebo dôkazov. Úlohou publikácie je skôr naučiť jej používateľov rozumieť problému, vedieť aplikovať uvedené metódy v praxi.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib@suh.sk