Technika a prístroje pozemnej astronómie

Obálka Technika a prístroje pozemnej astronómieAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Cena: 2,32 EUR (70,- Sk)

Kniha je zameraná na klasické metódy astronomického výskumu z povrchu Zeme. Sú v nej opísané prístroje, ktoré v priebehu štyroch storočí – od priekopníckeho Galileiho ďalekohľadu až po obrovské ďalekohľady súčasnosti – prešli veľkými premenami. V ôsmych kapitolách sú opísané: optické, mechanické a elektronické princípy astronomických prístrojov; konštrukcie ďalekohľadov, spektrografov a metódy adaptívnej optiky; montáže veľkých prístrojov; metódy merania a záznamu elektromagnetického signálu aj obrazu; princípy detekcie a registrácie signálu v rôznych oblastiach spektra, od gama až po rádiové žiarenie; história vývoja astronomických prístrojov. Kniha je určená predovšetkým študentom pomaturitného štúdia astronómie, ale môže byť užitočná všetkým záujemcom o astronómiu.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib@suh.sk