Pozemské ozveny slnečných búrok

Obálka Pozemské ozveny slnečných búrokAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Cena: 4,32 EUR (130,- Sk)

Publikácia prestavuje informačnú príručku o rôznych aspektoch veľmi zložitého predmetu interdisciplinárneho výskumu, akým je výskum vplyvu slnečnej aktivity na rôzne pozemské procesy.

Je v nej sústredený pokus o podanie súčasného stavu našich znalostí v tejto oblasti. Čitateľ môže sledovať vznik poruchy na Slnku a rôzne prejavy, ktoré môže táto porucha spôsobiť v medziplanetárnom priestore (heliosfére), v zemskej magnetosfére, ionosfére a atmosfére.

Sú v nej sústredené názory na možný vplyv slnečnej aktivity na zmeny klímy a na vývoj počasia a štúdie o možnom vplyve prejavov slnečnej aktivity na pozemské organizmy.

Je určená hlavne pre „Pomaturitné štúdium astronómie“ pri Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, ale môže slúžiť ľubovoľným záujemcom o daný predmet.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib@suh.sk