Vyhlasovateľ:

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV.

Podmienky: 

  • Súťaž je určená pre  študentov stredných škôl, gymnázií,  5. – 8. ročník 8 – ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia.
  • Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť úlohy z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii.
Pokračovať v čítaní „Štatút 17. ročníka vedomostnej súťaže Astronomická olympiáda“