Astrofoto

Astrofoto 2019 - Zoznam prihlásených autorov

Astrofoto 2019 – zoznam prihlásených autorov
1.  Michal Bouček, Písek, ČR
2.  Marián Dujnič, Šenkvice
3.  Miroslav Grnja, Bratislava
4.  Majo Chudý, Vinohrady nad Váhom
5.  Peter Iláš, Ovčiarsko
6.  Peter Jurista, Horný Kalník
7.  Jaroslav Karak jr., Brezno
8.  Martin Komárek, Michalovce
9.  Pavol Kostolný, Rajecké Teplice
10. Martin Kučera, Komárno
11. Leonard Kukľa, Bardejov
12. Ľubomír Leňko, Košice
13. Pavel Marek, Mikulčice, ČR
14. Milan Pagáč, Lužice, ČR
15. Silvia Sabovíková, Vranov nad Topľou
16. Tomáš Slovinský, Košice
17. Svetozár Štefeček, Sobotište
18. Daniel Tóth, Bratislava
19. Milan Uhrin st., Komárno
20. Tadeáš Valent, Santovka
21. Róbert Barsa, Košice

Podmienky súťaže Astrofoto 2019

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 42. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií:

1. Astronomické snímky – Astromaster Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

2. Astronomické snímky Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

3. Variácie na tému Obloha - Astromaster Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

4. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

Čítať ďalej: Podmienky súťaže Astrofoto 2019

Podmienky súťaže Astrofoto 2018

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 41. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií:

1. Astronomické snímky – Astromaster Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

2. Astronomické snímky Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

3. Variácie na tému Obloha - Astromaster Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

4. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

Čítať ďalej: Podmienky súťaže Astrofoto 2018

Astrofoto 2017 - vyhodnotenie

Koncom marca tohto roka sa uskutočnilo vyhodnotenie fotografií 40. ročníka medzinárodnej súťaže Astrofoto. Tak ako po iné roky, porota sa stretla v priestoroch redakcie časopisu Kozmos, aby si jej členovia vzájomne vymenili dojmy z jednotlivých prác, ktoré zaslali súťažiaci a udelili ceny. V tomto ročníku rozhodovala iba štvorčlenná porota, pričom piaty člen poroty, ktorý sa nemohol osobne zúčastniť, poslal svoje hodnotenie mailom. Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 19 súťažiacich a zaslali spolu 89 prác.

Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, v štatúte 40. ročníka boli uvedené 4 súťažné kategórie. Základné tematické rozdelenie Astronomické snímky a Variácie na tému obloha zostalo zachované, aby však mali svoju šancu aj začínajúci resp. málo pokročilí astrofotografi, tak pre tých skúsených bola v tematických celkoch vytvorená kategória Astromaster.

 

Čítať ďalej: Astrofoto 2017 - vyhodnotenie

Ďalšie články...

  1. Astrofoto 2016 - vyhodnotenie