Astrofoto

Výsledková listina Astrofoto 2021

Výsledková listina Astrofoto 2021


Astronomické snímky
1. Roman Vaňúr – Slnečné škvrny a granulácia
2. Marek Stromayer – ISS transit Moon
3. František Adamčík – Kometa Leonard a hviezdokopa M 3


Astronomické snímky – Astromaster
1. Peter Jurista – IC 1795 RGB-Bicolor
2. František Cvičela – AR 2811, AR 2812
3. Václav Kubeš – Plato a Vallis Alpes

Čítať ďalej: Výsledková listina Astrofoto 2021

Podmienky súťaže Astrofoto 2022

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 45. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií:

1. Astronomické snímky – Astromaster.  Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

2. Astronomické snímky.  Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

3. Variácie na tému Obloha - Astromaster. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

4. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

Kategória Astromaster je určená pre fotografov, pokročilých v spracovaní astronomických fotografií a so skúsenosťami s fotografickou a pozorovacou technikou.

 

 

5. Edukačná astrofotografia. Cieľom edukačnej astrofotografie je zobrazovanie logických, fyzikálnych, astronomických a časových súvislostí astronomických javov a objektov. Fotografie nemajú ukazovať jednotlivé objekty bez hlbších súvislostí. Majú zobrazovať také objekty, ich vzťahy alebo časové zmeny, ktoré umožňujú pomocou nich ukázať alebo vysvetliť niektorý astronomický úkaz, dej alebo fakt. Napríklad paralaxy, časové zmeny vzhľadu telies, rotácie, zmeny fázy a uhlových rozmerov, zmeny polohy východov a západov telies, zmeny tvaru, jasnosti alebo polohy, refrakcia, spektrá, jednotlivé typy galaxií a podobne. Kategória je určená pre všetky vekové skupiny a všetky skupiny náročnosti použitej techniky. Autorom je odporúčané napísať vo formulári popis súťažnej práce.

   

Čítať ďalej: Podmienky súťaže Astrofoto 2022

Astrofoto 2021 - Zoznam prihlásených autorov

Astrofoto 2021 – zoznam prihlásených autorov

 

S potešením uverejňujeme zoznam prihlásených súťažiacich do astrofotografickej súťaže Astrofoto 2021, ktorých počet je oproti ostatným rokom rekordný. Práce posúdi odborná porota, ktorá je oprávnená práce, ktoré nespĺňajú požiadavky, vyradiť - najmä tie, ktoré boli zhotovené inokedy, než v roku 2021, a tiež môže porota posúdiť neoprávnené zaradenie práce do nesprávnej kategórie, resp. z iných dôvodov. Zasadanie odbornej poroty sa uskutoční v skorých jarných týždňoch a výsledky jej práce budú uverejnené najskôr v časopise Kozmos 3/2022. Z našej strany budú všetky, aj sporné práce, posunuté k rukám odbornej poroty, aby zhodnotila ich oprávnenosť v súťaži. Všetkým súťažiacim prajeme čím lepšie umiestnenie. Pokiaľ súťažiaci, ktorí zaslali svoje práce do súťaže, neevidujú svoje meno v nasledujúcom zozname, žiadame ich o urgentné zaslanie prác v čo nakratšej dobe a skontaktovanie sa s nami v tejto veci.

 

 • Černák Matúš
 • Dufek Filip
 • Emberová Michaela
 • Holotová Klaudia
 • Horváth Adam
 • Hůlová Monika
 • Kanás Adam
 • Lakatos Zlatko
 • Martinček Ámos
 • Nagy Martin
 • Prónik Attila
 • Stanová Michaela
 • Svetková Tímea
 • Szénási Norbi
 • Štrbo Adam
 • Šťuha Radoslav
 • Švajda Peter
 • Uhrecký Simeon
 • Vinciová Vanesa
 • Vangeľ Libor
 • Pavlac Filip
 • Vaňúr Roman
 • Gajdoš Ján
 • Adamčík František
 • Janík František
 • Jurista Peter
 • Frost Nielsen Katarína
 • Slovinský Tomáš
 • Valent Tadeáš
 • Súľovský Marek
 • Pír Peter
 • Chudý Majo
 • Bartová Elena
 • Říha Petr
 • Cvičela František
 • Kukľa Leonard
 • Dudáš Stanislav
 • Rak Michal
 • Kubeš Václav
 • Vyhlídal Martin
 • Klofáč Richard
 • Galbavý Tomáš
 • Gruber Jan
 • Janíčková Janka
 • Chrabačka Richard
 • Bažo Martin
 • Hýža Vašek
 • Macejková Dušana
 • Botko Martin
 • Grnja Miroslav
 • Kátai Attila
 • Maruška Tomáš
 • Spišiak Pavol
 • Kučera Martin
 • Dinga Michal
 • Stromayer Marek
 • Bátora Vladimír
 • Žáček Jarolím
 • Král Lukáš
 • Tušl Marek
 • Leňko Ľubomír
 • Barsa Robert

Astrofoto 2020 - vyhodnotenie

Výsledková listina Astrofoto 2020

 

S potešením uverejňujeme zoznam víťazných prác astrofotografickej súťaže Astrofoto 2020. Tento zoznam nájdete aj v najnovšom čísle časopisu Kozmos č. 3, kde sú uverejnené aj mnohé z víťazných snímok. Na našu stránku www.suh.sk pripravujeme virtuálnu výstavku víťazných prác, plus prác, ktoré boli najviac diskutované porotou v priebehu hodnotenia.

  

Čítať ďalej: Astrofoto 2020 - vyhodnotenie