Úvod do dejín astronómie

Obálka Úvod do dejín astronómieAutor: Ladislav Druga
Fortunae rota (koleso osudu), ISS a nekonečné hlbiny vesmíru

Cena: 4,- EUR

Astronómia, matka vied, (a s ňou i astrofyzika a kozmológia), prežívajú zlatý vek. Čoraz výkonnejšie prístroje, na Zemi i vo vesmíre, superpočítače, narastajúci počet kvalifikovaných vedcov, spolupracujúcich v medzinárodných tímoch vytvárajú základňu, ktorá produkuje hotovú lavínu neraz prevratných objavov. Náš pohľad na vesmír a naše miesto v ňom sa mení. Učebnice astronómie sa podchvíľou prepisujú.

Záujem verejnosti o astronómiu vzrástol do takej miery, že sa správy o nových objavoch takmer denne objavujú aj v médiách. Novinári, ktorí tieto informácie spracúvajú, i ľudia ktorí ich konzumujú však neraz vnímajú novinky z kozmu mimo kontextu. Historického i odborného. Astronómia je najstaršou a mimoriadne košatou vedeckou disciplínou. Prvé zachované záznamy o astronomických pozorovaniach majú 5000 rokov. Moderná astronómia má viac ako sedemdesiat špecializovaných odborov. Preto publikácia Ladislava Drugu „Úvod do dejín astronómie“ (vydala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, 2013), vychádza ako na objednávku.

Čitateľ sa v premyslene komponovanej knihe zorientuje v dejinách astronómie. Dozvie sa o najdôležitejších objavoch modernej astronómie. Získa základné poznatky o histórii astronomického výskumu na území Slovenska. O súčasných astronomických pracoviskách, vedeckých a vzdelávacích, o sieti zariadení popularizujúcich astronómiu (hvezdárne, planetáriá, pozorovateľne i o zväzoch, nadáciách a spoločnostiach obce astronómov/amatérov, ktoré reflektujú vzrastajúci záujem verejnosti.

Publikáciu vhodne dopĺňajú prehľady a registre. Úvod do dejín astronómie je nielen vhodnou pomôckou pre fanúšikov astronómie, ale aj pútavým čítaním pre tých, ktorí sa astronómiou iba oboznamujú. Zážitok z čítania umocňujú početné, v mnohých prípadoch po prvýkrát uverejnené ilustrácie a fotografie.
(EG).

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, fax: 035/7602487, e-mail: suhlib@suh.sk) alebo priamo zakúpiť vo všetkých hvezdárňach a planetáriách na Slovensku.