Názov projektu: Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu – od štatistiky k fyzike

Project tilte: Evolution of Solar Activity over a Solar Cycle – from Statistics to Physics

Akronym / Acronym: ESASOC

Projekt APVV Mobilita Slovensko – Portugalsko 2016 – 2017 (SK-PT-2015-0004)

Pokračovať v čítaní „Projekt APVV Mobilita Slovensko – Portugalsko 2015 / Project SRDA Mobility Slovakia – Portugal 2015“