Logo Interreg projektu - budujeme partnerstvá

Názov projektu: Hviezdy nás spájajú – astronómia bez hraníc

Projekt címe: A csillagok összekötnek minket – csillagászat határok nélkül

Title of the project: Stars connect us – Astronomy without borders

Akronym / Acronym: STARS CONNECT US

Pokračovať v čítaní „Projekt Hviezdy nás spájajú – astronómia bez hraníc (Interreg V-A SK-HU, 2021 – 2023)“

Názov projektu: Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu – od štatistiky k fyzike

Project tilte: Evolution of Solar Activity over a Solar Cycle – from Statistics to Physics

Akronym / Acronym: ESASOC

Projekt APVV Mobilita Slovensko – Portugalsko 2016 – 2017 (SK-PT-2015-0004)

Pokračovať v čítaní „Projekt APVV Mobilita Slovensko – Portugalsko 2015 / Project SRDA Mobility Slovakia – Portugal 2015“

Obrázok Projekt Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií

Slovenská ústredná hvezdáreň je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizuje nový projekt “Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií”. Projekt nám umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi rezortnými inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť.

Pokračovať v čítaní „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií“